Открытка Дворец Сан-Суси в Потсдаме.Германия. Начало XX в
19.09.2018
/html